Menu

Eksperci o leczeniu

hqdefault.jpg

Ekspert: Prof. Wiesław Jędrzejczak

Kierownik Katedry i Kliniki Hematologii, Onkologii i Chorób Wewnętrznych,

Samodzielnego Publicznego Centralnego Szpitala Klinicznego w Warszawie

Temat: Dlaczego tak ważny jest dostęp do wygodnych w podaniu terapii?

„Bardzo wiele schorzeń, które były do tej pory schorzeniami „szpitalnymi”, które wymagały hospitalizacji, długotrwałego pobytu w szpitalu, obecnie mogą być leczone poza szpitalem. Pojawiła się taka forma organizacyjna, jakim jest oddział dzienny, gdzie chory przebywa w ciągu paru godzin otrzymuje zarówno diagnostykę jak i leczenie i idzie do domu, która zastępuje w tym momencie często wielodniowe pobyty…”

 

hqdefault.jpg

Ekspert: Prof. Tadeusz Pieńkowski

Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie

Temat: Jaki jest wpływ terapii podskórnej na jakość życia pacjenta?

„Jeżeli mamy do wyboru lek, którego podanie wymaga wkłucia dożylnego i stosowania …60 minutowej infuzji, to w sposób oczywisty siły i środki ze strony szpitala, który leczy tego chorego są zaangażowane znacznie większe. Chory jest zmuszony poświęcić dużo więcej czasu na pobyt w tym szpitalu, w porównaniu do sytuacji, w której lek podawany jest podskórnie z gotowej ampułkostrzykawki nie wymagający zatem żadnych dodatkowych czynności. Samo podanie podskórne trwa kilkadziesiąt sekund czyli obciążenie personelu i czas, który pacjent poświęca na leczenie jest znacznie krótszy….”

 

hqdefault.jpg

Ekspert: Prof. Piotr Wiland

Kierownik Kliniki Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu

Temat: Implementacja terapii podskórnej - jakie są największe problemy?

„…Kłopotliwe są dla nas szczególnie sytuacje takie, w których na polskim rynku mamy postać dożylną, a później istnieje możliwość przejścia na postać podskórną, a później okazuje się, że ze względów różnych staje się to trudne a czasami niemożliwe.”

hqdefault.jpg

Ekspert: Prof. Brygida Kwiatkowska

Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie

Temat: Jakie są główne zalety terapii podskórnej?

„Pacjenci, którzy zapadają na schorzenia przewlekłe bardzo często rozpoczynają tę chorobę w młodym wieku, czyli są aktywni zawodowo, w związku z powyższym każda terapia, która wymaga poświęcenia kilku godzin hospitalizacji w celu podania chociażby leku dożylnego to jest wypadanie z rynku pracy, czyli pacjenci muszą brać albo zaświadczenie lekarskie o niezdolności do pracy czyli zwolnienie, albo korzystać z urlopu wypoczynkowego co zmienia ich jakość oceny pracy przez pracodawców…”

Szpital przyjazny

Zobacz mapę szpitali
Patronat honorowy
Organizatorzy Kampanii