Menu

Aktualności

13 grudnia 2018r. II spotkanie Rady Programowej 3. edycji kampanii CHPZN

13 grudnia odbyło się już II spotkanie Rady Programowej Kampanii "Choroba? Pracuję z nią!", podczas której podsumowane zostały działania prowadzone w tej edycji. W ramach spotkania zostały przedstawione wszystkie przeprowadzone aktywności i uzyskane efekty w trakcie 3 lat edycji kampani CHPZN. Uczestnicy debatowali także nad kierunkami kontynuacji kampanii na kolejne edycje. Członkowie Rady Programowej otrzymali z rąk Pracodawców RP - Arkadiusza Pączki Zastępcy Dyrektora Generalnego, Dyrektora Centrum Monitoringu Legislacji, specjalne, wydrukowane podziękowania za aktywne zaangażowanie w działania i realizację postulatów kampanii. "Ambitny cel, aby nie tylko poprawić sytuację osób chorujących przewlekle na rynku pracy, ale także zmienić ich postrzeganie przez opinię publiczną, jest realizowany z sukcesem dzięki Państwa inspiracji, wsparciu, wiedzy i doświadczeniu" - podkreślił podczas uroczystego wręczania ww. Arkadiusz Pączka. 

 

(Od lewej) prof. Andrzej Stępień, Arkadiusz Pączka

(Od lewej): Arkadiusz Pączka, Bartosz Poliński

Wspólne oglądanie podsumowania. 

Wspólne podsumowanie kampanii CHPZN: 2016-2018. 

 

 

29 listopada 2018r. Przekazanie Petycji kampanii "Choroba? Pracuję z nią!" 2018

29 listopada Petycja kampanii "Choroba? Pracuję z nią!", pod którą zbieraliśmy głosy popracia została przekazana na ręce Minstra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Pani Elżbiety Rafalskiej oraz do wiadomości: Ministra Zdrowia, Szefa kancelarii Prezesa Rady Ministrów; Komisji Zdrowia Sejmu i Senatu RP; Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Dziękujemy za oddane głosy wsparcia.

14 czerwca 2018 Debata medialna inaugurująca 3. edycję kampanii "Choroba? Pracuję z nią!"

14 czerwca miała miejsce debata ekspertów pod tytułem:  Kto zatrudni chorego? Perspektywy zawodowe chorych przewlekle. 
Prelegentami spotkania byli: prof. dr hab. n. med. Adam Stępień – Kierownik Kliniki Neurologicznej, Wojskowy Instytut Medyczny Centralny Szpital Kliniczny MON; dr hab. Renata Duchnowska – Kierownik Kliniki Onkologii, Wojskowy Instytut Medyczny Centralny Szpital Kliniczny MON; dr n. med. Andrzej Marcinkiewicz – specjalista medycyny pracy oraz zdrowia publicznego, Instytut Medycyny Pracy; P. Agnieszka Kilijanek-Cieślik - ekspert w zakresie healthcare; pacjenci z chorobami przewlekłymi oraz P. Arkadiusz Pączka – inicjator kampanii: Pracodawcy RP, Dyrektor Departamentu Monitoringu Legislacji. Moderatorem debaty był P. Wojciech Mikołuszko - dziennikarz i popularyzator nauki. Uczestnikami spotkania byli przedstawiciele organizacji pacjenckich - członkowie Rady Programowej Kampanii, pacjencki z różnymi chorobami przewlekłymi i dziennikarze. Punktem kulminacyjnym wydarzenia było zaprezentowanie przez P. agnieszkę Kilijanek-Cieślik wyników badania jakościowego i ilościowego realizowanego w ramach 3.edycji kampanii "Choroba? Pracuję z nią!", które zostało przeprowadzone wśród pracowników z chorbami przewlekłymi i pracodawców. Bardzo dziękujemy wszystkim za aktywny udział w debacie. Relacja z debaty jest dostępna na profilu FB kampanii "Choroba? Pracuję z nią!" oraz poniżej. Zapraszamy do oglądania:

 

 

28 marca 2018r. Spotkanie przedstawicieli kampanii w Ministerstwie Zdrowia

28 marca br. odbyło się długo zaplanowane spotkanie członków Rady Programowej kampanii "Choroba? Pracuję z nią!" 
z przedstawicielami Ministerstwa Zdrowia. Gabinet Ministra reprezentowała P. Iga Lipska - Dyrektor Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji; P. Katarzyna Bonecka - Naczelnik Wydziału Refundacyjno-Prawnego; P. Przemysław Rudek - Naczelnik Wydziału Organizacyjno - Prawnego oraz P. Aleksandra Bajur - Naczelnik z Departamentu Współpracy Międzynarodowej. 

Podczas spotkania P. Arkadiusz Pączka ze strony organizatora kampanii - Pracodawców RP - przedstawił cele tegorocznej edycji  kampanii oraz działania zaplanowane na 2018 m.in. badania opinii wśród osób z doświadczeniem choroby przewlekłej i wśród pracodawców małych i większych firm odnośnie relacji na linii pracodawca - pracownik z chorobą przewlekłą czy debata ekspercka prezentujące postulaty 3. edycji kampanii. 

Z kolei P. Iga Lipska z Ministerstwa Zdrowia podkreśliła: "Kampania „Choroba? Pracuję z nią!” jest bardzo ważnym projektem, dlatego składam wszystkim osobom w niego zaangażowanym gratulacje, bo skupia w sobie najważniejsze rzeczy, które są po to, aby ludzie z chorobami przewlekłymi różnego typu byli aktywni zawodowo. W inicjatywie ważna jest także zmiana mentalności na temat postrzegania osób na rynku pracy z chorobami przewlekłymi. 

Dyrektor DPLiF podkreśliła, że Ministerstwo Zdrowia jest otwarte na współpracę w ramach edycji Kampanii CHPZN 2018 – w tym na patronat i konsultacje na różnych etapach kampanii. 

W spotkaniu niestety nie mógł uczestniczyć wiceminister P. Marcin Czech z uwagi na pilnie zwołane w tym terminie posiedzenie
z wiceministrami zdrowia.

26 marca 2018r. I spotkanie Rady Programowej 3. edycji kampanii CHPZN

26 marca br. w siedzibie organizatora - Pracodawców RP, miało miejsce I spotkanie Rady Programowej kampanii "Choroba? Pracuję z nią!". W tegorocznej odsłonie, do dotychczasowych członków Rady dołączyli eksperci medyczni oraz przedstawiciele organizacji pacjenckich zajmujących się obszarem stwardnienienia rozsianego. To nowy kierunek rozwoju kampanii, która do tej pory nawiązywała do sytaucji osób z doświadczeniem chorób przewlekłych onkologicznie, hematologicznie i reumatologicznie. 
Dodatkowo do kampanii dołączyły instytucje zajmujące się tematem pracy: Zakład Ubezpieczeń Społęcznych oraz Instytut Medycyny Pracy. 
 

21 marca 2018r. VIII Forum Pacjentów Onkologicznych

W ramach VIII Forum Pacjentów Onkologicznych, które odbyło się 21 marca w Warszawie, P. Prof. Ewelina Nojszewska nawiązała do raportu „Ocena strat ekonomicznych i kosztów leczenia nowotworów piersi, szyjki macicy i jajnika w Polsce”.
Z kolei prowadząca sesję Pani Agnieszka Rosłoniak przekazując „głos” P. Krystynie Wechamann wspomniała, że P. Krystyna jest zaangażowana w specjalną kampanię: „Choroba? Pracuję z nią!”. P. Prezes Krystyna Wechmann z Federacji Stowarzyszeń „Amazonki” w całej swojej kilkuminutowej wypowiedzi mówiła o ww. kampanii uwzględniając wykluczenie jakie powodują choroby przewlekłe ze społeczeństwa czy z pracy na przykładzie raka piersi, o nowoczesnych terapiach podskórnych, które minimalizują czas spędzony w szpitalu przez co pacjent może szybciej wrócić do pracy oraz o przekazywaniu wcześniejszej petycji/listu otwartego w różnych instytucjach (”nie byliśmy tam z roszczeniem, ale z dialogiem, aby poprzez pracę pacjentów chorych przewlekle zyski dla gospodarki były większe”). Bardzo dziekujemy za zaangażowanie. 

8 marca 2018r. Przedstawiciele kampanii podczas Kongresu HCC w Katowicach

Podczas III Kongresu Wyzwań Zdrowotnych (Health Challenges Congress - HCC) 8 marcaw Katowicach, pośród wielu interesujących sesji, odbył się m.in. panel Kampanie społeczne. W niego przedstawicielki kampanii "Choroba? Pracuję z nią!" opowiedziały o tym co stoi za sukcesem i jak robi się takie projekty biorąc pod uwagę sytuację osób z chorobami przewlekłymi. Kampanię reprezentowały: Pani Prof. Brygida Kwiatkowska - zastępca dyrektora ds. klinicznych, kierownik Kliniki Wczesnego Zapalenia Stawów, narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji oraz Pani Anna Kupiecka - prezes Fundacji "OnkoCafe" - Razem lepiej". Moderatorem spotkania był Pan Wojciech Kuta - redaktor naczelny Rynku Zdrowia. 

 

24 stycznia 2018r. Udział w spotkaniu Parlamentarnego Zespołu ds. Stwardnienia Rozsianego

24 stycznia 2018r. odbyło się posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Stwardnienia Rozsianego prowadzone przez P. Poseł Annę Kwiecień – Przewodniczącą (PiS) oraz P. Posła Mirosława Suchonia – Wiceprzewodniczącego (N). Tematem przewodnim spotkania był: "System opieki zdrowotnej w zakresie diagnostyki i leczenia chorych na SM w latach 2016-17. Plany na rok 2018". W spotkaniu uczestniczyli m.in. przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia i NFZ​ oraz osoby reprezentujace organizacje pacjenckie m.in. PTSR i Fundacja SM - walcz o siebie. Rozmowom przysłuchiwali się przedstawiciele Kampanii "Choroba? Pracuję z nią!"

W posiedzeniu nawiązano m.in. do tematyki dostępności pacjentów z SM do leków w II linii leczenia i statusu negocjacji cenowych prowadzonych w Ministerstwie Zdrowia oraz umiejętności dobrania leku do konkretnego pacjenta (takiego u którego choroba jest aktywna i nieaktywna). 

1 grudnia 2017r. Gala rozdania "Złotych Spinaczy"

Program edukacyjny „Choroba? Pracuje z nią!” został uznany przez kapitułę konkursu Złote Spinacze 2017 najlepszą kampanią komunikacyjną w Polsce. Program nagrodzono złotą statuetką aż w dwóch kategoriach: Medycyna i Zdrowie oraz Public Affairs. Bardzo jesteśmy dumni z wyróżnienia!

Wyjątkowym zaszczytem był fakt, że nagrodę w kategorii zdrowotnej odbieraliśmy z rąk Pana Profesora Cezarego Szczylika.

Złote Spinacze są konkursem zorganizowanym przez Związek Firm Public Relations, który za cel stawia sobie promowanie najlepszych, najbardziej kreatywnych i rzetelnie wykonanych projektów komunikacyjnych zrealizowanych w Polsce. W tym roku miała miejsce XV odsłona konkursu.

22 listopada 2017r. II Spotkanie Rady Programowej Kampanii "Choroba? Pracuję z nią!"

22 listopada 2017 r. w siedzibie Pracodawców RP odbyło się II Spotkanie Rady Programowej Kampanii "Choroba? Pracuję z nią!" Podczas posiedzenia zostały podsumowane aktywności i efekty 2017 oraz omówione kierunki rozszerzenia Kampanii 2018. W spotkaniu uczestniczyli goście specjalni, przedstawiciele instytucji spoza Rady Programowej: P. Dr n. med. Grażyna Hart, Naczelny Lekarz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz P. Marian Mackiewicz, Zastępca Dyrektora Departamentu Ekonomiczno - Finansowego, Narodowy Fundusz Zdrowia. W spotkaniu niestety nie mogła wziąć udziału Pani Minister Elżbieta Rafalska - z Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, która przesłała stosowny list na ręce organizatorów Kampanii - Pracodawców RP. 

2 października: 2 placówki w Gdańsku otrzymują uroczyście godła "Szpital Przyjazny"

Godła „Szpital Przyjazny” zostały oficjalnie przekazane dwum placówkom w Gdańsku: Copernicus Podmiot Leczniczy Wojewódzkie Centrum Onkologii oraz Katedra Onkologii i Radioterapii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego wraz z Kliniką Onkologii i Radioterapii Uniwersyteckiego Centrum Medycznego. Wyróżnienia zostały uroczyście wręczone przez P. Annę Moskal przedstawiciela Fundacji Onkologicznej „Alivia”.

 „Jesteśmy zaszczyceni, że Copernicus Podmiot Leczniczy Wojewódzkie Centrum Onkologii otrzymał godło „Szpital Przyjazny”. Możliwość umówienia się pacjenta na daną godzinę i oferowanie dostępu do terapii podskórnych to ogromne ułatwienie dla pacjentów, którzy  są zatroskani swoim zdrowiem i chcą być objęci najlepszymi terapiami przez najlepszych specjalistów” – mówi Katarzyna Brożek– rzecznik prasowy Spółki Copernicus Podmiot Leczniczy w Gdańsku.

„Wyróżnienie „Szpital Przyjazny” to dowód, że warto być otwartym na oczekiwania naszych pacjentów. Jest nam niezmiernie miło, że Katedra i Klinika Onkologii i Radioterapii Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego znalazła się wśród 20 placówek w Polsce, które otrzymały to zaszczytne godło. Nasi chorzy nie tylko mają dostęp do najnowocześniejszych terapii, ale także robimy wszystko, aby zapewnić im jak najlepsze warunki prowadzonego leczenia”– dodaje Prof. dr hab. n. med. Jacek Jassem, Kierownik Katedry i Kliniki Onkologii i Radioterapii GUMed.

 „Fundacja onkologiczna „Alivia” poprzez serwis Onkomapa.pl umożliwia pacjentom znalezienie danej placówki onkologicznej w Polsce oraz poznanie opinii innych pacjentów o tej placówce. Dodatkowo pozwala uzyskać informację, która z placówek jest „przyjazna” dla pacjenta i umożliwia umówienie się na konkretną godzinę oraz stosuje terapie w podaniu podskórnym, trwające kilka minut. Dla chorych bardzo ważna jest możliwość umówienia się do placówki, która jest „przyjazna”. W obliczu choroby, zwłaszcza onkologicznej, pacjent potrzebuje większej empatii i zrozumienia także ze strony personelu medycznego. Fundacja Onkologiczna „Alivia” z przyjemnością wręcza Godło „Szpital Przyjazny”
w dwóch ośrodkach w województwie pomorskim – dodaje Agata Polińska – Członek Zarządu Fundacji Onkologicznej „Alivia”. 

28 września 2017 r. posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Praw Pacjentów: Nowoczesne leczenie jako inwestycja - koszty pośrednie i bezpośrednie w leczeniu pacjentów z chorobami przewlekłymi i dostęp do nowoczesnych terapii

28 września odbyło się posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Praw Pacjentów na temat: Praca w chorobie przewlekłej. Nowoczesne leczenie jako inwestycja - koszty pośrednie i bezpośrednie w leczeniu pacjentów z chorobami przewlekłymi  - w tym lepsza jakość życia pacjenta poprzez dostęp do nowoczesnych terapii (na przykładzie raka piersi, chłoniaków i RZS). W ramach spotkania zostały przedstawione: Koszty w leczeniu chorób przewlekłych (Na podstawie raportu „Ocena strat ekonomicznych i kosztów leczenia nowotworów piersi, szyjki macicy i jajnika w Polsce") przez P. Prof. Ewelinę Nojszewską ze Szkoły Głównej Handlowej oraz obszar reumatologiczny: Aktywność zawodowa osób z chorobami reumatologicznymi. Dostęp do nowoczesnych terapii szansą na poprawę zdrowia i powrót do pracy przedstawiony przez P. Monikę Zientek z Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Młodych z Zapalnymi Chorobami Tkanki Łącznej „3majmy się razem”. Po części prezentacyjnej odbyła się dyskusja, w której wzięli udzał m.in. przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia, Narodowego Funduszu Zdrowia czy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Posiedzeniu przysłuchiwali się przedstawiciele organizacji pacjentów wspierających od strony społecznej Kampanię "Choroba? Pracuję z nią!" m.in. Polskie Amazonki Ruch Społęczny, Fundacja Onkologiczna 'Alivia" czy Fundacja OnkoCafe Razem Lepiej. Posiedzenie zakończył Przewodniczący Zespołu - P. Poseł Krzysztof Ostrowski: " Choroby przewlekłe to temat ciekawy i dostrzegany społecznie. Zarówno NFZ jak i ZUS, widzą problem, ale chwilowo największa szansa leży w profilaktyce". 

 

 

20 września: Godła "Szpital Przyjazny" przyznane placówkom na Dolnym Śląsku

Następne województwo pozyskało godło "Szpital Przyjazny". Na Dolnym Śląsku Godło „Szpital Przyjazny” uzyskały: Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej w Jeleniej Górze, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu oraz Dolnośląskie Centrum Transplantacji Komórkowych z Krajowym Bankiem Dawców Szpiku, któremu  godło „Szpitala Przyjaznego” zostało uroczyście wręczone przez P. Elżbietę Magdalenę Salamon – Przewodniczącą oraz P. Grażynę Bosek – Zastępcę Przewodniczącej ze Stowarzyszenia Amazonek „Femina Fenix” Wrocław.

 „Wiemy jak ważna jest dla Pacjentów możliwość umówienia się na konkretną godzinę oraz dostęp
do terapii w podaniu podskórnym. To wyróżnienie to dowód, że nasza praca została zauważona
i doceniona. Bardzo się cieszę, że to właśnie nasz szpital znalazł się w gronie 20 placówek wyróżnionych Godłem „Szpitala Przyjaznego” – mówi Prof. Andrzej Lange – Dyrektor Dolnośląskiego Centrum Transplantacji Komórkowych z Krajowym Bankiem Dawców Szpiku we Wrocławiu.

 „Informacja dotycząca wyróżnienia Godłem Szpitala Przyjaznego aż dwóch placówek
w województwie dolnośląskim napawa mnie ogromną radością i optymizmem. Jest to dobra wiadomość dla wszystkich tych Pacjentów, którzy cenią sobie czas oraz możliwość przyjmowania leków w formie podskórnej. Dlatego z ogromnym zadowoleniem przekazuję na ręce Pana Dyrektora Prof. Andrzeja Lange z Dolnośląskiego Centrum Transplantacji Komórkowych z Krajowym Bankiem Dawców Szpiku, Godło „Szpital Przyjazny” – powiedziała P. Elżbieta Magdalena Salamon
 – Przewodnicząca Stowarzyszenia Amazonek "Femina  Fenix" Wrocław. 

14 września: godła "Szpital Przyjazny" zostały wręczone w Poznaniu

W połowie września w województwie wielkopolskim Godło „Szpital Przyjazny” uzyskały następujące placówki w Poznaniu: Katedra
i Klinika Onkologii Uniwersytetu Medycznego oraz Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA im. Prof. Ludwika Bierkowskiego, któremu  godło „Szpitala Przyjaznego” zostało uroczyście wręczone przez P. Łucję Łucja Werblińską – Wiceprezesa Federacji Stowarzyszeń „Amazonki”. W tym samym województwie wyróżnienie "Szpital Przyjzany" otrzymało także Pleszewskie Centrum Medyczne w Pleszewie. 

 „Cieszymy się, że w województwie wielkopolskim jesteśmy jednym z trzech Szpitali, które otrzymały ten zaszczytny tytuł i godło „Szpital Przyjazny”. Pacjent powinien mieć prawo do umawiania się na konkretną godzinę do placówki medycznej oraz dostęp do terapii w podaniu podskórnym – mówi dr n. med. Przemysław Daroszewski – Dyrektor Naczelny Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MSWiA im. Prof. Ludwika Bierkowskiego w Poznaniu.

 „Wiem, co oznacza dla pacjenta „czas” w chorobie, dlatego tym bardziej się cieszę, że już 20 Szpitali
w Polsce umawia pacjentów na daną godzinę, a w województwie wielkopolskim, aż trzy Szpitale uzyskały tytuł „Szpital Przyjazny”. Dlatego z wielką przyjemnością przekazuję na ręce Pana Dyrektora dr n. med. Przemysława Daroszewskiego z Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MSWiA im. prof. Ludwika Bierkowskiego Godło „Szpital Przyjazny” – powiedziała P. Łucja Werblińska – Wiceprezes Federacji Stowarzyszeń „Amazonki” z Poznania. 

31 sierpnia Uroczyste przekazanie Godła "Szpital Przyjazny" w Centrum Onkologii przy ul. Roentgena w Warszawie

W ostatni dzień sierpnia kolejne Godło "Szpital Przyjazny" zostało uroczyście przekazane do placówki, która spełnia 2 kryteria: umawia pacjenta na daną godzinę i stosuje terapie w podaniu podskórnym. Tym razem Godło trafiło do Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie przy ul. Roentgena w Warszawie. Jest to drugi Szpital w Warszawie, oprócz Szpitala przy ul. Banacha, który otrzymał to wyróżnienie.

„Certyfikat „Szpital Przyjazny” to ogromne wyróżnienie dla Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej – Curie. Jesteśmy otwarci na potrzeby Pacjentów, dajemy Im możliwość umówienia się na godzinę oraz dostęp do terapii podskórnych. Wiemy, że zarówno czas i szeroki pakiet terapii jest bardzo ważny dla chorych onkologicznie” – powiedziała dr n. med. Beata Jagielska, Zastępca Dyrektora ds. lecznictwa. 

 „Dla pacjentów, którzy do Centrum Onkologii w Warszawie przyjeżdżają praktycznie z całej Polski, bardzo ważna jest możliwość umówienia się na konkretną godzinę. Taki pacjent nie może czekać.
W obliczu choroby, zwłaszcza onkologicznej, chory potrzebuje większej empatii i zrozumienia także ze strony personelu medycznego. Z przyjemnością wręczam Godło „Szpital Przyjazny”, „przyjaznemu” Centrum Onkologii Instytut przy ul. Roentgena w Warszawie – dodała Elżbieta Kozik” – Prezes, Polskie Amazonki Ruch Społeczny. 

 

7 sierpnia Oficjalne wręczenie godła "Szpital Przyjazny" w Szpitalu Wojewódzkim w Łomży

7 sierpnia zostało uroczyście wręczone godło "Szpital Przyjazany" tym razem w województwie podlaskim w Szpitalu Wojewódzkim im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży. Jest to jedyny szpital z godłem „Szpital Przyjazny” w województwie podlaskim, który spełnia dwa kryteria: umawia pacjentów na godzinę i stosuje terapie w podaniu podskórnym.

„Bardzo cieszy nas fakt przyznania naszemu Szpitalowi im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży jako jedynemu w województwie podlaskim godła „Szpital Przyjazny”. Jesteśmy placówką otwartą na potrzeby pacjentów, wiemy, że umówienie się chorego na daną godzinę oraz dostęp do terapii podskórnych to rzeczy bardzo istotne z punktu widzenia pacjenta i jego najbliższych” – mówi dyrektor Szpitala, mgr inż. Roman Nojszewski.

„Dla pacjenta bardzo ważna jest możliwość umówienia się do placówki, która jest z założenia przyjaźnie do niego nastawiona. W obliczu choroby, zwłaszcza onkologicznej, chory potrzebuje większej empatii i zrozumienia także ze strony personelu medycznego. Z przyjemnością wręczam Godło „Szpital Przyjazny”, „przyjaznemu” Szpitalowi Wojewódzkiemu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży – dodała Helena Wronowska – Wiceprezes Stowarzyszenia Kobiet z Problemem Onkologicznym w Łomży, Klub Amazonek z Federacji Stowarzyszeń „Amazonki”.

20 lipca Uroczyste przekazanie godła "Szpital Przyjazny" w Szpitalu przy Ul. Banacha w Warszawie

20 lipca organizatorzy kampanii „Choroba? Pracuję z nią!” wraz z Fundacją Onkologiczną Alivia, prowadzącą m.in. serwis Onkomapa.pl, uroczyście wręczyli Godło "Szpital Przyjazny" Samodzielnemu Publicznemu Centralnemu Szpitalowi Klinicznemu przy ul. Banacha 1a w Warszawie. Godło jest uhonorowaniem, tych szpitali, które w swojej codziennej praktyce starają się pomóc pacjentom godzić leczenie z pracą zawodową. Pod uwagę zostały wzięte dwa kryteria: możliwość umówienia wizyty na konkretną godzinę oraz korzystanie z wygodnych dla pacjenta terapii skracających czas podania leku, jakimi są np. terapie podskórne. Takich szpitali jest obecnie w całej Polsce 19, a pierwszym, które otrzymało Godło jest właśnie Szpital przy ul. Banacha. 

„Dzięki naszemu serwisowi Onkomapa.pl – chorzy oprócz znalezienia danej placówki onkologicznej
w Polsce mogą od razu zobaczyć, która z nich jest „przyjazna” dla pacjenta i pozwala umówić się na konkretną  godzinę. Ponadto pacjenci mogą sprawdzić, która placówka stosuje terapie w podaniu podskórnym trwające kilka minut” –  podkreśla Bartosz Poliński – Prezes Fundacji Onkologicznej „Alivia” i twórca serwisu „Onkomapa.pl”. „Dla pacjenta bardzo ważna jest możliwość umówienia się do placówki, która jest z założenia przyjaźnie do niego nastawiona. W obliczu choroby, zwłaszcza onkologicznej, chory potrzebuje większej empatii i zrozumienia także ze strony personelu medycznego. Z przyjemnością wręczam Godło „Szpital Przyjazny”, „przyjaznemu” Szpitalowi przy ul. Banacha w Warszawie – dodaje Bartosz Poliński.

Godło z rąk P. Bartosza Polińskiego, Prezesa Fundacji Onkologicznej „Alivia” odebrała P. Prof. dr. hab. n. med. Jadwiga Dwilewicz-Trojaczek z Katedry i Kliniki Hematologii, Onkologii i Chorób Wewnętrznych. 

 „Jesteśmy zaszczyceni, że Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny w Warszawie otrzymał godło „Szpital Przyjazny”. Możliwość umówienia się pacjenta na daną godzinę i oferowanie dostępu do terapii podskórnych  to ogromne ułatwienie dla pacjentów” – mówi  Prof. dr hab. n. med. Jadwiga Dwilewicz-Trojaczek z Kliniki Hematologii, Onkologii i Chorób Wewnętrznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

 

29 czerwca 2017r. przekazanie Listu Otwartego do Rzecznika Praw Pacjenta

29 czerwca (z uwagi na brak wcześniejszego terminu na spotkanie ze strony RPP), List Otwarty został złożony do Rzecznika Praw Pacjenta na ręce Pana Ministra Grzegorza Błażewicza - Zastępcy Rzecznika Praw Pacjenta. W ramach spotkania, w miłej atmosferze, rozmawialiśmy z Panem Ministrem o postulatach zawartych w Liście Otwartym oraz o tym czy i jak zmienia się podejście pracodawców do pacjentów z chorobami przewlekłymi i jak ważna dla osób chorych z różnych powodów jest obecność na rynku pracy. 

22 czerwca 2017r. Audycja na ŻYWO w Polskim Radiu PR3 "Czas niezwykły"

Przewlekle chorzy aktywni zawodowo? To możliwe!
W audycji na żywo prowadzonej przez Panią Redaktor Elżbietę Korczyńską - Jordan - " Czas niezwykły" - w Polskim Radiu PR3, goście P. Anna Kupiecka, P. Monika Zientek i P. Arkadiusz Pączka opowiedzieli o składaniu Listu Otwartego oraz o założeniach kampanii: "Choroba? Pracuję z nią!" Rozmowę uświetnił dodatkowy wywiad z pacjentką - P. Dorotą - ambasadorką Kampanii, chorującą na raka piersi, która opowiedziała o swojej historii kiedy pojawił się rak i jak mimo wszystko udało jej się pozostać aktywną na rynku pracy. 

Kampania "Choroba? Pracuję z nią!" ma na celu przeciwdziałanie wykluczaniu chorych przewlekle z życia zawodowego. "Mamy list otwarty kierowany do decydentów, a zawierający nasze cztery główne postulaty. Chodzi o możliwość łączenia leczenia i aktywności zawodowej - tłumaczył Arkadiusz Pączka z Pracodawców RP. Więcej o akcji, a także o przewlekle chorych, którym z sukcesem udało się wrócić do pracy, usłyszeć można w nagraniu audycji pod poniższym linkiem. 

http://www.polskieradio.pl/9/5527/Artykul/1780401,Przewlekle-chorzy-aktywni-zawodowo-To-mozliwe

22 czerwca 2017r. Pacjenci przewlekle chorzy apelują: pomóżcie nam pozostać aktywnymi zawodowo! Przedstawiciele kampanii „Choroba? Pracuję z nią!” przekazali decydentom List Otwarty

22 czerwca Pracodawcy RP i przedstawiciele 7 organizacji pacjentów współpracujących
z kampanią uroczyście przekazali List Otwarty kampanii „Choroba? Pracuję z nią!” do Ministerstw: Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Zdrowia a także do Kancelarii Pani Premier, Sejmowej i Senackiej Komisji Zdrowia, ZUS. Organizatorzy zdefiniowali w nim główne bariery, które utrudniają chorym przewlekle łączenie leczenia z pracą zawodową. Wskazali także kierunki zmian, które ułatwiłyby chorym pozostać aktywnymi na rynku pracy. W świetle malejącej liczby osób w wieku produkcyjnym, zmiana podejścia do pracy chorujących przewlekle leży w naszym wspólnym społecznym interesie. Podjęcie inicjatyw neutralizujących obecne bariery leży często w gestii różnych resortów i instytucji i wymaga ponadsektorowego podejścia. Każde ze spotkań było wyjątkowe i liczymy, że skuteczne. 

 

Kolejne głosy poparcia pod Listem Otwartym od osób zaufania społecznego

Postulaty pacjentów chorych przewlekle zawarte w Liście Otwartym spotkały się z żywą reakcją i zrozumieniem ze strony opinii publicznej. Starania chorych wsparło i nadal wspiera także wiele osób znanych, lubianych i szanowanych. Są wśród nich prezenterzy, artyści czy sportowcy (m.in. Michał Figurski; Henryk Sawka, DJ Adamus, Paweł Smagała, Cezary Kosiński, Natalia Kalita, Szymon Majewski, Tomasz Sikora), którzy rozumieją, że aktywność zawodowa daje poczucie stabilności i pewności siebie, a w życiu chorujących przewlekle oznacza dodatkowo powrót do upragnionej normalności. Bardzo dziękujemy!

19-21 czerwca 2017r. Kampania w Oddziałach ZUS w Warszawie

Reprezentanci Kampanii: Choroba? Pracuję z nią! zbierali głosy poparcia wśród Klientów
w trzech Oddziałach Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – przy ul. Czerniakowskiej 16, przy ul. Senatorskiej 6/8, przy ul. Podskarbińskiej 25. Spotkaliśmy się z bardzo dużym zrozumieniem i poparciem zarówno ze strony Klientów jak i pracowników ZUS. Bardzo dziękujemy!

15 czerwca 2017r. Audycja w Radiu Polska Live : „Onkocafe – o raku przy kawie"

W czwartek 15.06 po godz. 21:05 w radiu internetowym Polskalive (http://polskalive.pl/) przedstawiciele Kampanii "Choroba? Pracuję z nią" przedstawili tematykę pracy zawodowej u osób z chorobami przewlekłymi (w tym onkologicznymi czy reumatologicznymi). Gośćmi w audycji "OnkoCafe - o raku przy kawie" będą: P. Monika Zientek, prezes Stowarzyszenia "3majmy się razem" oraz P. Arkadiusz Pączka, Z-ca Dyrektora Generalnego Pracodawców RP, Dyrektor Centrum Monitoringu Legislacji. 

http://onkocafe.pl/programy-dla-was/o-raku-przy-kawie

 

 

11 czerwca 2017r. Audycja w Radiu TOK FM "U TOKTora": Choroba przewlekła a praca zawodowa. Czy dadzą się w Polsce pogodzić?

W niedzielę, 11 czerwca przedstawiciele Kampanii: "Choroba? Pracuję z nią" byli goścmi audycji "U TOKTora" w Radiu TOK FM. Temat: Choroba przewlekła a praca zawodowa. Czy dadzą się w Polsce pogodzić? Kampania: "Choroba? Pracuję z nią"
Gośćmi audycji byli P. Arkadiusz Pączka - Pracodawcy RP oraz P. Bartosz Poliński - Fundacja Onkologiczna "Alivia".Program poprowadziła Pani Redaktor Ewa Podolska. 

http://audycje.tokfm.pl/…/Choroba-przewlekla-a-praca-…/50484

 

8 czerwca 2017r., Robocze spotkanie przedstawicieli Kampanii Choroba? Pracuję z nią! z P. Posłem Krzysztofem Ostrowskim - Przewodniczącym Parlamentarnego Zespołu ds. Praw Pacjentów

8 czerwca odbyło się robocze spotkanie przedstawicieli Kampanii: "Choroba? Pracuję z nią!" z P. Posłem Krzysztofem Ostrowskim - Przewodniczącym Parlamentarnego Zespołu ds. Praw Pacjentów. Na spotkaniu zostały omówione kluczowe założenia naszej Kampanii w tym problemy pacjentów z chorobami przewlekłymi (reumatologia, onkologia, hematologia) w kontekście pozostania na rynku pracy. Kampanię reprezentowali: P. Grzegorz Byszewski - Pracodawcy RP; P. Anna Kupiecka - Fundacja OnkoCafe - Razem Lepiej oraz P. Monika Zientek - Stowarzyszenie 3majmy się razem. Do tematu powrócimy niebawem. Dziękujemy!

31 maja 2017r. Kampania: "Choroba? Pracuję z nią!" w Radiu Dla Ciebie

W środę, 31 maja tematem przewodnim audycji "Wieczór RDC" w Radiu Dla Ciebie była Kampania: "Choroba? Pracuję z nią" - choroby przewlekłe a praca. Gośćmi redaktora Roberta Łuchniaka byli: P. Arkadiusz Pączka, Z-ca Dyrektora Generalnego Pracodawców RP Dyrektor Centrum Monitoringu Legislacji, Pracodawcy RP – organizator kampanii „Choroba? Pracuję z nią”; P. Anna Kupiecka – Prezes Fundacji „Onkocafe - Razem Lepiej”; P. Dorota Raczyńska – pacjentka z rakiem piersi zaangażowana i wspierająca kampanię. Dziękujemy!

31 maja 2017r. Konferencja prasowa pacjentów: prezentacja Raportu „Ja Pacjent 2017”

31 maja odbyła się konferencja  Raport Ogólnopolskiego Stowarzyszania Młodych z Zapalnymi Chorobami Tkanki Łącznej pt. „Ja Pacjent Raport Ogólnopolskiego Stowarzyszania Młodych z Zapalnymi Chorobami Tkanki Łącznej pt. „Ja Pacjent 2017” pokazuje punkt widzenia pacjentów, którzy codziennie zmagają z chorobą i systemem ochrony zdrowia. Zdaniem stowarzyszenia w debacie i procesie podejmowania decyzji o zmianach organizacyjnych w reumatologii głos pacjentów jest cały czas marginalizowany, a przecież mogą być oni traktowani jak partnerzy w dialogu dotyczącym systemu ochrony zdrowia. Problemy z opieką reumatologiczną w Polsce dotyczą w głównej mierze dostępu do efektywnych świadczeń medycznych, co wiąże się z barierami prawnymi, geograficznymi oraz finansowymi. Istotną trudnością jest także bardzo ograniczony dostęp do pomocy psychologicznej, a choroby reumatyczne znacząco obniżają jakość życia chorych i mocno oddziałują na zdrowie psychiczne. 2017” pokazuje punkt widzenia pacjentów, którzy codziennie zmagają z chorobą i systemem ochrony zdrowia. Na koniec przedstawianego raportu, P. Monika Zientek, Prezes Stowarzyszenia nawiązała do uczestniczenia w kampanii „Choroba? Pracuję z nią”. 

26 maja 2017r. Polsko-Szwajcarskie Forum Dialogu 2017 Pacjent w centrum skoordynowanej opieki zdrowotnej

26 maja podczas siódmej już edycji Polsko-Szwajcarskiego Forum Dialogu, w ramach dyskusji ekspertów wzięli udział: Dr. Ignazio Cassis, lekarz, Członek Parlamentu Konfederacji Szwajcarskiej oraz Przewodniczący Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej; Prof. Mirosław Wysocki, Dyrektor Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego; Prof. Gregor Zünd, profesor chirurgii, Przewodniczący Komitetu Wykonawczego Szpitala Uniwersyteckiego w Zurychu oraz Prof. Ewelina Nojszewska, specjalistka w zakresie ekonomii zdrowia, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Tematem przewodnim był „Pacjent w centrum skoordynowanej opieki zdrowotnej”. Wydarzenie poświęcone było opiece zdrowotnej zorientowanej na potrzeby pacjenta w zakresie leczenia chorób przewlekłych, w tym m.in. chorób onkologicznych.  Pani Profesor Ewelina Nojszewska obszernie nawiązała do raportu nad którym pełniła redakcję naukową: „Ocena strat ekonomicznych i kosztów leczenia nowotworów piersi, szyjki macicy i jajnika w Polsce''.  

Polsko-Szwajcarskie Forum Dialogu, organizowane jest przez Ambasadę Szwajcarii oraz Polsko-Szwajcarską Izbę Gospodarczą umożliwia wymianę poglądów oraz wspólną dyskusję osób zaangażowanych w system opieki zdrowotnej w Polsce nad rozwiązaniami dopasowanymi do potrzeb polskiego społeczeństwa. Uczestnikami spotkania byli polscy i międzynarodowi eksperci. 

25 maja 2017r., Spotkanie w obszarze onkologii: Parlamentarny Zespół ds. Praw Pacjentów

Podczas posiedzenia Parlamentarnego Zespołu ds. Praw Pacjentów na czele z Przewodniczącym Zespołu Krzysztofem Ostrowskim, 25 maja br. Fundacja Onkologiczna „Alivia” zaprezentowała wyniki przeprowadzonego raportu: „Dostępność pacjentów onkologicznych w Polsce do terapii lekowych na tle aktualnej wiedzy medycznej“. Wśród uczestników obecni byli także przedstawiciele organizacji pacjentów, którzy wspierają od strony społecznej Kampanię: „Choroba? Pracuję z nią”: P. Krystyna Wechmann, Prezes Federacji Stowarzyszeń „Amazonki”; P. Elżbieta Kozik, Prezes Stowarzyszenia Polskie Amazonki Ruch Społeczny; P. Anna Kupiecka, Prezes Fundacji „Onkocafe - Razem Lepiej” oraz P. Bartosz Poliński, Prezes i P. Wojciech Wiśniewski, Rzecznik z Fundacji Onkologicznej „Alivia”.

Oprócz omówionego w ramach spotkania raportu przez przedstawicieli „Fundacji Onkologicznej „Alivia”, w części dyskusyjnej P. Krystyna Wechmann nawiązała do kompleksowego podejścia do pacjenta z chorobą przewlekłą zarówno w kontekście dostępu do nowoczesnych terapii lekowych także tych podawanych podskórnie jak i możliwości pozostania aktywnym na rynku pracy. „Bardzo duża grupa osób będąca tutaj dzisiaj na tej sali bierze bardzo czynny udział w Kampanii: „Choroba? Pracuję z nią!”. Tu jest taki ważny element przy naszym leczeniu, że leki są bardzo ważne, ale także ta kompleksowość leczenia. W kompleksowości szczególnie w tej kampanii zwracamy uwagę na osoby pracujące…aby umożliwić dostosowanie leków jak w innych krajach, aby leczenie mogło odbywać się poza szpitalem, poza ambulatorium tak jak tu mówiliśmy o podawaniu leków podskórnie…”

12 maja 2017r., Breast Cancer Unit Spotkanie w Ministerstwie Zdrowia

12 maja odbyło się spotkanie Breast Cancer Unit z przedstawicielami Ministerstwa Zdrowia: Markiem Tombarkiewiczem Posekretarzem Stanu oraz Kamilą Malinowską z Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji. Uczestnikami spotkania byli związani z Kampanią „Choroba? Pracuję z nią” członkowie Rady Programowej: Prof. Tadeusz Pieńkowski – Przewodniczący Polskiego Towarzystwa Do Badań nad Rakiem Piersi oraz Krystyna Wechmann – Prezes Federacji Stowarzyszeń Amazonki.
Jednym z poruszanych wątków spotkania było przedstawienie tematyki Kampanii i omówienie postulatów Listu Otwartego. Dodatkowo P. Krystyna Wechmann przedstawiła publikację, która w tym samym dniu ukazała się w Dzienniku Gazeta Prawna: Aktywni mimo choroby.

 


 

Dziennik Gazeta Prawna „Aktywni mimo choroby”, 12 maja 2017

W piątkowym wydaniu Dziennika Gazeta Prawna został opublikowany materiał „Aktywni mimo choroby” w całości nawiązujący do założeń Kampanii „Choroba? Pracuję z nią” i sytuacji zawodowej pacjentów chorych przewlekle, którzy pomimo choroby chcą pozostać aktywni w miejscu pracy.
W materiale wypowiadają się członkowie Rady Programowej Kampanii: dr n. med. Bogdan Batko, małopolski konsultant wojewódzki w dziedzinie reumatologii i ordynator Oddziału Reumatologii Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie, Monika Zientek, Prezes Stowarzyszenia „3majmy się razem”, Arkadiusz Pączka Z-ca Dyrektora Pracodawców RP, Dyrektor Centrum Monitoringu Legislacji oraz dr n. med. Jakub Gierczyński z Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego-PZH oraz Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego.

„Według lekarzy, by chory mógł nadal pracować, najważniejsze jest szybkie zdiagnozowanie schorzenia, na jak najwcześniejszym etapie, tak by w miarę możliwości zahamować jego postęp. – Rozwój technologii diagnostycznych i terapeutycznych zwłaszcza w chorobach zapalnych, w tym reumatoidalnym zapaleniu stawów (RZS), przynosi coraz lepsze rezultaty.

Dzięki wczesnej interwencji możemy zahamować rozwój choroby i destrukcję stawów grożącą

niepełnosprawnością – mówi dr n. med. Bogdan Batko, małopolski konsultant wojewódzki w dziedzinie reumatologii i ordynator Oddziału Reumatologii

Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie. Podkreśla, że w chorobach przewlekłych takich jak

RZS nie ma jednego czynnika przyczynowego, który można by usunąć i doprowadzić do całkowitego wyleczenia. Celem jest m.in. utrzymanie lub przywrócenie sprawności funkcjonalnej chorego. - Mam pod opieką wielu pacjentów z chorobą zapalną stawów, u których szybka diagnoza i wdrożenie odpowiedniego leczenia pozwoliło na utrzymanie aktywności, w tym pracy – wyjaśnia dr Batko”.

Cała publikacja dostępna poniżej:

jpg Dziennik Gazeta Prawna „Aktywni mimo choroby”, 12 maja 2017

XI Ogólnopolska Konferencja Diagnostyka i Leczenie Raka Piersi „Falenty 2017” 20-22 kwietnia 2017 roku, Warszawa


Już za nami XI Konferencja Diagnostyka i leczenie raka piersi „Falenty 2017”, organizowana przez Polskie Towarzystwo Do Badań nad Rakiem Piersi, której przewodniczył P. Profesor Tadeusz Pieńkowski – Prezes PTdBnRP. Prelegenci Konferencji przedstawili najnowsze doniesienia oraz obecny stan wiedzy z zakresu wybranych problemów leczenia chirurgicznego a także rozmaitych metod leczenia przeciwnowotworowego. Uczestnikami wydarzenia były osoby, które na co dzień mają do czynienia z diagnostyką i terapią nowotworów m.in. onkolodzy, radioterapeuci, chirurdzy czy lekarze rodzinni. W dopracowanym programie konferencji znalazło się miejsce na przedstawienie przez Pana Profesora Tadeusza Pieńkowskiego założeń i celów kampanii: „Choroba? Pracuję z nią” oraz zaproszenie uczestników do poparcia Listu Otwartego. Bardzo dziękujemy

Więcej o konferencji: http://www.konferencjafalenty.pl/


 

8 marca 2017r. Dzień Kobiet w Pałacu Prezydenckim

W Dniu Kobiet na zaproszenie Pani Prezydentowej Agaty Kornhauser – Dudy do Pałacu Prezydenckiego przybyły kobiety na co dzień mające do czynienia z chorobą nowotworową. Spotkanie „Gdy kobieca wrażliwość budzi siłę” nawiązywało do tajemnicy kobiecej i jak ona pozwala prowadzić kobietom walkę z tą chorobą. Wśród przedstawicielek lekarek i organizacji pacjenckich były także P. Elżbieta Kozik – Prezes, Polskie Amazonki Ruch Społeczny; Pani Anna Kupiecka – Prezes, Fundacja Onkocafe – Razem Lepiej oraz P. Krystyna Wechmann – Prezes Federacja Stowarzyszeń „Amazonki”, która wspomniała Pani Prezydentowej o realizowanych założeniach i działaniach kampanii: „Choroba? Pracuję z nią”. Dziękujemy

Więcej o spotkaniu: http://www.prezydent.pl/pierwsza-dama/aktywnosc/art,212,dzien-kobiet-w-palacu-prezydenckim.html


 

Konferencja: „Wszystko o raku piersi”

Podczas konferencji: “Wszystko o raku piersi” Akademia Dziennikarzy Medycznych 2017, która odbyła się 23 marca w Warszawie, w panelu „Czy silna organizacja pacjentów ma wpływ na politykę zdrowotną  państwa?”,  Krystyna Wechmann, Prezes Federacji Stowarzyszeń AMAZONKI  przedstawiła dotychczasowe efekty kampanii: „Choroba? Pracuję z nią!” oraz najbliższe plany, w tym zbieranie głosów poparcia dla postulatów zawartych w Liście Otwartym kampanii.


 

15 lutego 2017r. Debata „Analiza całkowitych kosztów chorób przewlekłych – nowoczesne leczenie, jako inwestycja i minimalizowanie strat gospodarczych”

Podczas Debaty zaprezentowany został m.in. raport nt. relacji kosztów bezpośrednich chorób nowotworowych, do ich kosztów całkowitych, czyli uwzględniających także koszty świadczeń społecznych i koszty związane ze stratami dla ogółu społeczeństwa, spowodowanymi długotrwałym wykluczeniem aktywnych zawodowo chorych przewlekle z rynku pracy.

Eksperci biorący udział w Debacie podkreślali, że koszty pośrednie przewyższają kilkakrotnie bezpośrednie koszty leczenia także w przypadku innych chorób przewlekłych, np. RZS, gdzie koszty samego leczenia, finansowanego przez NFZ to jedynie ok. 15% kosztów całkowitych.

Uczestnicy Debaty zgodnie przyznali, że konieczne są działania, które umożliwią i ułatwią chorym przewlekle kontynuowanie pracy zawodowej.


 

15 lutego 2017r.: List Otwarty kampanii „Choroba? Pracuję z nią!”

Podczas Debaty nt. całkowitych kosztów chorób przewlekłych, Pracodawcy RP przedstawili List Otwarty kampanii „Choroba? Pracuję z nią!”, w którym jego autorzy – środowiska pracodawców, lekarzy i pacjentów – zwrócili się o dostrzeżenie i lepsze zrozumienie problemów, na jakie napotykają ludzie, którzy mimo choroby i konieczności dalszego leczenia, chcą pozostać aktywni zawodowo. List zawiera 4 postulaty, których spełnienie nie wiąże się z dodatkowymi kosztami, a raczej ze zmianą nastawienia i organizacji leczenia. Od dzisiaj na naszej stronie można składać pod Listem Otwartym głosy swojego poparcia. Docelowo List zostanie przekazany przedstawicielom instytucji publicznych.


 

16 stycznia 2017r. Spotkanie Rady Programowej

Pierwsze spotkanie Rady Programowej kampanii „Choroba? Pracuję z nią!” odbyło się w siedzibie Pracodawców RP 16 stycznia br. W ramach spotkania odbyło się m.in.

podsumowanie kampanii 2016 i zaprezentowanie programu działań 2017; omówienie postulatów zamieszczonych w Liście Otwartym kampanii (jedna z planowanych inicjatyw); Dyskusja problemów na styku choroba przewlekła – leczenie – praca zawodowa.


 

Film podsumowujący dotychczasowe działania Kampanii „Choroba? Pracuje z nią!”

Zapraszamy do obejrzenia!


 

22 czerwca 2016r. Podsumowanie I etapu kampanii „Choroba? Pracuje z nią!”

22 czerwca odbyło się spotkanie Rad Programowej, na którym omówiono i podsumowano I etap kampanii „Choroba? Pracuje z nią!”.


 

15 czerwca 2016r. Przekazanie Petycji kampanii „Choroba? Pracuję z nią?”

15 czerwca przedstawiciele organizacji pacjentów współorganizujących kampanię „Choroba? Pracuję z nią?” przekazali na ręce Ministra Zdrowia petycję w sprawie refundacji terapii podskórnych dla chorych na raka piersi, chłoniaki nieziarnicze i reumatoidalne zapalenie stawów. Równolegle petycja została przekazana: Prezes Rady Ministrów, Szefowej Kancelarii Rady Ministrów, Rzecznikowi Praw Pacjenta, Ministrowi Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Komisji Zdrowia Sejmu i Senatu, Prezesowi ZUS, Prezesowi NFZ. W momencie składania petycję poparło 10 113 osób! Serdecznie wszystkom dziękujemy!


 

16 maja 2016r. Już ponad 5 tysięcy poparło Petycję kampanii „Choroba? Pracuję z nią!”

W pierwszym miesiącu trwania kampanii udało się zgromadzić ponad 5 tysięcy głosów popierających starania pacjentów chorych przewlekle, m.in. na raka piersi, chłoniaki nieziarnicze i reumatoidalne zapalenia stawów, o refundację podskórnych i doustnych terapii, które pozwolą im na prowadzenie normalnego życia, w tym kontynuowanie pracy zawodowej.


 

11 kwietnia 2016r. Rusza promocja kampanii „Choroba? Pracuję z nią!”

Przez cały kwiecień trwać będzie kampania zachęcająca do poparcia Petycji o dostęp do wygodnych w podaniu terapii dla pacjentów chorych przewlekle. W reklamach wystąpią bohaterki kampanii: Marzena Janus, Olga Tomczak i Marianna Więcek. 

Na kampanię złożą się: tablice billboardowe w Warszawie oraz całostronicowe reklamy w tygodnikach opinii.


 

4 marca 2016r. Rada Programowa Kampanii „Choroba? Pracuję z nią!” przyjęła treść Petycji

Członkowie Rady Programowej na spotkaniu, jakie odbyło się 4 marca 2016 r. przyjęli tekst Petycji o refundację terapii doustnych i podskórnych dla chorych na choroby przewlekłe, takie jak rak piersi, chłoniaki nieziarnicze, reumatoidalne zapalenie stawów, zespoły mielodysplastyczne.

Poprzyj Petycję, klikając pod jej tekstem. Każdy głos się liczy.


 

22 lutego 2016r. Powołano Radę Programową Kampanii „Choroba? Pracuję z nią!”

W skład Rady Programowej Kampanii „Choroba? Pracuję z nią!” weszli:

 • Przedstawiciele 5 organizacji pacjentów:

  • Federacji Stowarzyszeń „Amazonki”,

  • Stowarzyszenia Przyjaciół Chorych na Chłoniaki „Przebiśnieg”,

  • Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Młodych z Zapalnymi Chorobami Tkanki Łącznej „3majmy się razem”,

  • Fundacji Rack’n’roll – Wygrajmy Życie,

  • Fundacji OnkoCafe – Razem Lepiej,

 • Czołowi eksperci z obszaru onkologii, hematoonkologii, reumatologii:

  • Prof. dr hab. n. med. Tadeusz Pieńkowski, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie,

  • Prof. dr hab. n. med. Piotr Rzepecki, Kierownik Kliniki Chorób Wewnętrznych i Hematologii Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie,

  • Prof.dr hab. n. med. Wiesław Jędrzejczak, Kierownik Katedry i Kliniki Hematoonkologii, Onkologii i Chorób Wewnętrznych, Samodzielnego Publicznego Centralnego Szpitala Klinicznego w Warszawie,

  • Prof. dr hab. n. med. Piotr Wiland, Kierownik Kliniki Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu,

  • Prof. dr hab. n. med. Brygida Kwiatkowska, Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie,

  • Dr hab. n. med. Renata Duchnowska, Klinika Onkologii Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie,

 • Pracodawcy Rzeczpospolitej Polskiej – najstarsza organizacja pracodawców w Polsce, reprezentująca ponad 12 tysięcy firm.


 •  

Szpital przyjazny

Zobacz mapę szpitali
Patronat honorowy
Organizatorzy Kampanii