Menu

Szpital przyjazny

„Szpital Przyjazny” to kolejna inicjatywa podejmowana w ramach kampanii „Choroba? Pracuję z nią!”. Wierzymy, że można dobrze i skutecznie leczyć, a jednocześnie tak zorganizować proces leczenia, aby skrócić czas, jaki pacjenci spędzają w szpitalu i szpitalnych przychodniach. Szpital Przyjazny to taki, w którym osoba chorująca przewlekle nie jest postrzegana tylko i wyłącznie jako „pełnoetatowy” pacjent, ale w którym pamięta się także o innych funkcjach społecznych przez nią pełnionych w myśl zasady, że to choroba powinna być podporządkowana życiu, a nie życie chorobie.

Projekt jest prowadzony we współpracy z fundacją Alivia, twórcą portalu onkomapa.pl. Szpitale będą oceniane pod kątem 2 parametrów: czy w danym szpitalu stosuje się terapie w podaniu podskórnym oraz czy jest możliwość umówienia się na wizytę na konkretną godzinę.

Szpitale spełniające oba kryteria zostaną wyróżnione certyfikatem kampanii „Choroba? Pracuję z nią!” i specjalnym godłem „Szpital Przyjazny”.

Liczymy, że na naszej mapie, punktów, oznaczających szpitale przyjazne pracującym pacjentom będzie dynamicznie przybywać.

Jeżeli znasz Szpital, który posiada salę do podań leków podskórnie i/lub umożliwia umówienie wizyty na konkretny dzień i godzinę napisz do nas biuro@www.pracujeznia.pl

 

Szpital przyjazny

Zobacz mapę szpitali
Patronat honorowy
Organizatorzy Kampanii