Menu

Choroba a praca

Przewlekła choroba często oznacza wykluczenie z życia społecznego i zawodowego. Tymczasem możliwość kontynuowania pracy jest dla wielu chorych ważna, bo stanowi sposób na radzenie sobie z chorobą. Ponadto, każda choroba wiąże się z dodatkowymi kosztami, a rezygnacja z pracy zarobkowej jednego z członków rodziny, odbija się na całym domowym budżecie.

Pacjenci chorzy przewlekle mogą dłużej pracować. Musimy dać im ku temu warunki - np. dzięki zapewnieniu dostępu do nowoczesnych leków, w tym terapii podskórnych.

Problem chorób przewlekłych narasta nie tylko w naszym kraju, ale i w całej Europie. Szacuje się, że cierpi na nie ponad 23% aktywnych zawodowo mieszkańców 27 krajów Europy*. Podczas jednak, gdy w innych krajach europejskich działania zachęcające przewlekle chorych do powrotu do pracy i rezygnacji z przechodzenia na rentę lub wcześniejszą emeryturę prowadzone są na poziomie centralnym, w Polsce środowisko pacjentów chorujących na raka piersi, chłoniaki nieziarnicze i reumatoidalne zapalenie stawów wystąpiło z własną inicjatywą i apelem, aby umożliwić im utrzymanie dotychczasowej aktywności zawodowej.

Dla chorych powrót do pracy daje siłę i wiarę, że są w stanie pokonać chorobę i powrócić do normalnego życia,

Pogodzenie powrotu do pracy z koniecznością kontynuacji leczenia nie jest proste. Okresowe hospitalizacje czy nawet wielogodzinne pobyty w szpitalu w oczekiwaniu na podanie kolejnej terapii, to dla chorego stres, ale i kolejne dni zwolnienia czy urlopu jego samego, a często także towarzyszących mu bliskich osób. Częste nieobecności i zwolnienia to także wyzwanie dla pracodawcy, bez względu na to, jak bardzo stara się tworzyć chorym pracownikom przyjazne warunki pracy. Dni opuszczone w pracy, to przecież realne koszty, które ponosi pracodawca, ale i system ubezpieczeń - czyli my wszyscy.

Te same nowoczesne leki, z których korzystają chorzy, ale w wygodnej, podskórnej lub doustnej formie, to oszczędność czasu, mniej opuszczonych dni w pracy i możliwość powrotu do normalności.

* Źródło: European Network for Workplace Health Promotion, 2013

Szpital przyjazny

Zobacz mapę szpitali
Patronat honorowy
Organizatorzy Kampanii