Menu

Informacja o kampanii

Kampania „Choroba? Pracuję z nią!” to inicjatywa pacjentów chorych przewlekle, którzy mimo swojej choroby i konieczności jej długofalowego leczenia, nie chcą rezygnować z pracy zawodowej oraz ciągłej konieczności angażowania w pomoc innych osób. Dlatego zwracają się z apelem o pomoc w dostępie do skracających czas podania i wygodnych form terapii. W ich staraniach wspierają ich Pracodawcy RP, którzy dostrzegają wyzwania przed jakimi stoją już dziś polscy pracodawcy (do głównych należy częsta absencja zawodowa pracowników), a których istotnym elementem będzie zmniejszenie skali nieobecności zatrudnionych w pracy oraz wzrost wydajności i stworzenie dla nich dogodnych warunków pracy.

Organizatorzy Kampanii „Choroba? Pracuję z nią!” postawili sobie za cel zwiększenie świadomości społecznej na temat osób, które pomimo chorób przewlekłych nie chcą korzystać z rent i zwolnień lekarskich, ale chcą prowadzić normalne, aktywne życie rodzinne i zawodowe. Choroby przewlekłe, w tym choroby onkologiczne, hematoonkologiczne, reumatyczne, ale także neurologiczne jak stwardnienie rozsiane, dotykają często osób w sile wieku, w ważnym momencie ich życia zawodowego, rodzinnego i społecznego. Wobec wyzwania, jakim staje się choroba i leczenie, praca zawodowa nabiera dla nich specjalnego znaczenia. To powrót do normalności i dotychczasowego, motywującego pozytywnie, rytmu życia. Praca staje się więc dodatkowym elementem motywującym do życia. Ale nie należy zapominać także o tych, dla których powrót do pracy to konieczność: choroba w rodzinie zawsze oznacza dodatkowe obciążenie dla domowego budżetu.

W 3. edycji kampanii „Choroba? Pracuję z nią” skupiamy się na relacji pracodawca a pracownik – osoba z chorobą przewlekłą. Chcemy poznać i przedstawić perspektywę polskich pracodawców – stopień przygotowania i zrozumienia problemu chorób przewlekłych, jego wpływu na rynek pracy oraz umiejętności zarządzania absencją. Świadomy pracodawca powinien czerpać
z różnorodności i nauczyć się angażować, rozwijać i motywować różne grupy pracowników – w tym także osoby chore przewlekle. Tracąc ich, możemy stracić prawdziwe talenty! W dzisiejszych realiach umiejętność zatrzymania wartościowych
i wykwalifikowanych pracowników jest na wagę złota. 

Nasza inicjatywa to dążenie do normalizacji życia osób chorych przewlekle, a będących w wieku produkcyjnym, którzy ze względu na stan zdrowia nie mogą w pełni realizować swoich planów i marzeń zawodowych – a dzięki odpowiedniemu wsparciu pracodawcy mogą stanąć przed taką szansą.

W Polsce żyje ok. 5,9 mln osób biernych zawodowo. Co czwarta nie pracuje z powodu przewlekłej choroby. Dlatego niezwykle istotne jest podejmowanie działań, które przyczynią się do zmniejszenia absencji chorobowej pracowników, wzrostu ich wydajności i tworzenia dogodnych warunków pracy.

Wobec wyzwania, jakim staje się choroba i leczenie, praca zawodowa nabiera dla nich specjalnego znaczenia. To powrót do normalności i dotychczasowego, motywującego pozytywnie, rytmu życia. Praca staje się więc swoistą terapią.

Z roku na rok absencja chorobowa kosztuje państwo i polskich przedsiębiorców coraz więcej. Jednak w rzeczywistości na absencji pracowniczej firmy tracą jeszcze więcej. Statystyki nie obejmują bowiem pozostałych kosztów wiążących się z nieobecnościami. Są to przede wszystkim wynagrodzenia za zastępstwa czy nadgodziny, ale także koszty obsługi administracyjnej zwolnień, a nawet rekrutacji czy wdrożenia nowych pracowników. 

Wiele przedwczesnych emerytur, przejść na rentę, przedłużających się urlopów zdrowotnych nie jest efektem braku sił i chęci pracownika, aby dalej pracować, ale brakiem możliwości dostosowania warunków pracy do jego możliwości.

W tegorocznej odsłonie kampanii “Choroba? Pracuję z nią!” istotnym elementem jest Petycja, która wyraża postulaty osób
z chorobami przewlekłymi, które są zainteresowane prowadzeniem aktywności zawodowej, ale tutaj potrzebne jest indywidualne podejście (personalizacja) do takiego pracownika ze strony danego pracodawcy.

Bez dostępu do nowych terapii, które zwiększają możliwość spersonalizowanego leczenia, powodując, że o pacjentach nie mówimy już „osoba chorująca np. na SM, choroby onkologiczne, czy też reumatologiczne”, ale „osoba żyjąca z tymi schorzeniami”, pracodawcy nie będą skłonni otwierać miejsc pracy dla chorujących przewlekle, a tym bardziej prowadzić aktywnej polityki zatrudnienia uwzględniającej ich potrzeby.

Treść Petycji została opracowana i zgodnie przyjęta przez Radę Programową kampanii, w skład której obok Pracodawców RP i dziewięciu aktywnie działających organizacji pacjentów weszli czołowi eksperci medyczni, którzy mają praktyczne doświadczenie z rzeczywistymi problemami pacjentów oraz eksperci zajmujący się obszarem pracy: Zakład Ubezpieczeń Społecznych i Instytut Medycyny Pracy.

Szpital przyjazny

Zobacz mapę szpitali
Patronat honorowy
Organizatorzy Kampanii