Menu

Choroba a leczenie

Postęp medycyny sprawia, że choroby uznawane do niedawna za śmiertelne stają się schorzeniami przewlekłymi. To oznacza, że leczenie staje się składową życia pacjentów przez lata. W tej sytuacji znaczenia nabierają nowe metody, które oprócz sukcesu terapeutycznego, mają także na względzie poprawę komfortu życia pacjenta. Dzięki nim leczenie nie musi kojarzyć się z kilkudniową hospitalizacją, długim oczekiwaniem w kolejce pod gabinetem, koniecznością absorbowania czasu najbliższych.

Przykładem takiego postępu w medycynie, znacząco podnoszącego jakość życia i leczenia, są wygodniejsze formy podania leków, czyli tzw. terapie podskórne lub doustne, możliwe do stosowania w leczeniu chorób onkologicznych, hematologicznych czy reumatycznych.

Terapie podskórne lub doustne to skrócenie czasu podania leku oraz możliwość kontynuowania leczenia w warunkach ambulatoryjnych, a nawet domowych, bez konieczności hospitalizacji.

W porównaniu z dotychczasowymi terapiami dożylnymi oznacza większą wygodę dla pacjenta i personelu, oszczędność czasu oraz pieniędzy.

Szpital przyjazny

Zobacz mapę szpitali
Patronat honorowy
Organizatorzy Kampanii