Menu

Poprzyj Petycję kampanii „ Choroba? Pracuję z nią!” Wesprzyj osoby z chorobami przewlekłymi w realizacji postulatów!

Preambuła
Każdy chory przewlekle choruje inaczej. Nie tylko dlatego, że jest wiele różnych chorób przewlekłych, 
ale i dlatego, że przebieg konkretnej choroby jest u każdego inny.

Argumentacja

  1. Znajduje to odzwierciedlenie we współczesnej medycynie, która stawia na personalizację postępowania medycznego: możliwie szeroki wachlarz terapii, dobieranych indywidualnie przez lekarza dla danego pacjenta.
  2. W sferze polityki społeczno-zawodowej widać to w zróżnicowaniu możliwości i potrzeb pacjenta, który nosi się z zamiarem kontynuacji pracy bądź powrotu na rynek pracy

Postulat
Zarówno w sferze opieki medycznej, jak i społeczno-zawodowej potrzebna jest daleko idącą personalizacja podejścia, bo nie ma jednego skutecznego rozwiązania dla wszystkich.

  1. Jeśli chodzi o medycynę, to oferuje ona coraz lepsze i innowacyjne rozwiązania w zakresie diagnostyki, leczenia oraz rehabilitacji. Leki są coraz bardziej skuteczne i bezpieczne, a odpowiednio wcześnie włączone do terapii często przeciwdziałają postępującej niepełnosprawności. Widzimy  postęp w ich dostępności, jednak wciąż są grupy pacjentów, których potrzeby pozostają niezaspokojone.
  2. Jeśli chodzi o politykę zatrudnienia, to tu sytuacja wygląda znacząco gorzej: póki co rynek pracy nie jest dostosowany do potrzeb chorych przewlekle.

Sytuacja obecna
Rynek pracy będzie się stopniowo zmieniał, co wymuszą choćby zmiany demograficzne, ale my chorzy przewlekle nie mamy czasu, aby czekać. Potrzebujemy rozwiązań możliwych na dziś.

Dlatego apelujemy!
Bez dostępu do nowych terapii, które zwiększają możliwość personalizowanego leczenia, powodując, że o pacjentach nie mówimy już „osoba chorująca np. na SM, choroby onkologiczne czy też reumatologiczne", ale „osoba żyjąca z tymi schorzeniami”, pracodawcy nie będą skłonni otwierać miejsc pracy dla chorujących przewlekle, a tym bardziej prowadzić aktywnej polityki zatrudnienia uwzględniającej ich potrzeby. Dla efektywnej, opłacalnej terapii potrzebna jest odpowiednia diagnostyka i rehabilitacja.
Zadaniem jest pozyskanie zaufania pracodawców i promowanie postaw sprzyjających utrzymaniu pracy przez chorych przewlekle, ale bez wsparcia ze strony polityki zdrowotnej, będzie to niemożliwe.

Patronat honorowy
Organizatorzy Kampanii